Finanční účetnictví

24.2.2020 ultraside.cz 0

Finanční účetnictví poskytuje podnikateli, či jiné účetní jednotce přehled o aktivech a pasivech, o nákladech a výnosech a následném zisku za hospodářský rok, anebo za […]