Dilema chytrých dětí

Jsou děti, které jsou mimořádně inteligentní. V minulosti jsme se mohli setkat s celou řadou geniálních dětí. Přesto nikde není řečeno, že je čeká růžová budoucnost, i když by si to rodiče samozřejmě přáli. Ale nadprůměrně inteligentní děti mohou mít i různá znevýhodnění a potřebují specifickou a individuální pedagogickou péči. Mohou to být děti, které například trpí:

  • Aspergerovým syndromem (patří mezi poruchy autistického spektra)
  • Hyperkinetickou poruchou
  • Poruchou pozornosti
  • Poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
  • Specifickými poruchami učení (na jednu stranu je nadprůměrně inteligentní, na straně druhé může trpět dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií)
  • Specifickým poruchami chování (může se projevovat například arogantním chováním vůči učiteli, který není dostatečně inteligentní a podle názoru dítěte kompetentní)

 chlapec v brýlích

Proplouvají jen do určité doby

Nezřídka tyto děti proplouvají až do vyšších ročníků základní školy s lehkostí, aniž by se do školy jakkoli připravovali. Zatímco ostatní děti věnují přípravě do školy pravidelnou péči, oni se vůbec neučí a pokud dostanou špatné známky, jsou to pětky z úkolů, které si neudělali.

Pak ale nastane zlom a z premiantů se někdy stávají čtyřkaři a propadlíci, protože i jejich inteligence je na stále větší objem učiva krátká a člověk (dítě), který si průběžně neosvojoval návyk učit se, může mít velký problém se najednou adaptovat na to, že už to nezvládá zdaleka tolik jako dřív.
¨miminko s brýlemi a čepicí
Je nějaký způsob, kterým lze tuto situaci řešit? Jak již bylo řečeno, i
geniální děti potřebují podporu odborníků. Je pravda, že odborníků, kteří se specializují na vzdělávání mimořádně nadaných dětí v České republice, není mnoho, a tak lze doporučit požádat o individuální vzdělávací plán na pedagogicko-psychologické poradně.

Nicméně záleží hodně na přístupu samotných rodičů. Dítě je potřeba adekvátně studijně zaměstnávat a tím i předcházet velkému a zbytečnému prospěchovému propadu. Zároveň tyto děti obvykle nemají příliš v pořádku sebevědomí. Některé mají domýšlivosti na rozdávání (jsou si vědomi svého potenciálu) a některé jsou na sebe naopak příliš přísné a mají sebevědomí nízké. I v tomto ohledu je třeba vhodně působit.